Świeca – światło, które jest symbolem

Będąc przy temacie niezbędnych drobiazgów do sakramentu chrztu, nie można zapomnieć o jednym z najważniejszych atrybutów tej uroczystości – świecy. To element drobny, ale absolutnie niezbędny. Świeca chrzcielna zapalana jest bowiem od Paschału, który symbolizuje obecność Chrystusa. W symbolice chrześcijańskiej oznacza to, że od momentu chrztu całe życie chrześcijanina ma być z Nim zespolone. W przypadku chrztu dzieci, a w takich uroczystościach uczestniczymy najczęściej, zapalona świeca wręczona rodzicom i rodzicom chrzestnym przypomina, że to właśnie oni przyjmują na siebie odpowiedzialne zadanie – mają czuwać i czynić wszystko, aby światło Chrystusa zapalone w dziecku nigdy nie zgasło. Deklarują w ten sposób, że przykładem własnego życia i mądrym oraz roztropnym wychowaniem będą to światło podtrzymywać.

Do chrztu wybieramy oczywiście świecę białą. W zależności od naszych oczekiwań i upodobań może ona mieć dodatkowo różnego rodzaju złocenia i emblematy, może być udekorowana również elegancką kokardą bądź wstążką w wybranym przez nas kolorze.

Zapalenie świecy jest jednym z kluczowych momentów chrztu, warto więc zadbać także o szczegóły techniczne, przede wszystkim zaś sprawdzić przed rozpoczęciem uroczystości czy knot świecy nie jest zbyt krótki bądź zawilgocony. To szczególna rola ojca chrzestnego, w którego gestii będzie dokonanie uroczystego zapalenia świecy od stojącego w pobliżu Paschału.

Warto pamiętać, iż świeca do chrztu ma charakter pamiątkowy, należy więc wybrać taki egzemplarz, który nie okaże się jednorazową atrapą służącą jedynie na jednodniową potrzebę samej uroczystości.